TUL KUNTOPALVELUT

kirjat

2024026

Liikkujan ABC-kirjanen

Värikäs "haitariesite" kaikille niille, joiden tulisi tietää liikunnasta ja sen merkityksestä jokapäiväiseen elämään vähän enemmän. Tiivis tietopaketti sisältää myös venyttelyohjeet. Hyvä lisä jaettavaksi liikunta- ja harjoitusryhmiin osallistuville, samoin erilaisten tapahtumien osanottajille.

1 euro / 10 kpl (minimitilaus 10 kpl)

kpl.

€0,10

24001

 

10 000 askelta kuntoon


Kirja kertoo kuinka jokainen voi kohottaa kuntoaan ja parantaa terveyttään, elämänlaatuaan ja mielenvireyttään yksinkertaisella menetelmällä: kävelemällä. Tekstissä selvitetään mm. tarvittavan kävelyn määrä ja laatu eri-ikäisille henkilöille, opetetaan oikea kävelytekniikka sekä annetaan kävelyharjoittelun perusohjeet ja venyttelyliikkeet. Kirja opastaa myös kunnon mittaukseen 2 km:n kävelytestillä. A4-kokoinen, 22 sivua.

kpl.

5 euroa

24004

Kuntoliikunnan järjestäjän opas


Oppaassa kerrotaan perusasiat kuntoliikunnan merkityksestä ja hyvän toiminnan edellytyksistä. Oppaan keskeisin sisältö rakentuu monipuolisista esimerkeistä, vinkeistä ja malleista, jotka koskevat sekä säännöllistä että lyhytjaksoisempaa kuntoliikuntaa. Opas antaa myös oleelliset tiedot tiedotustoiminnasta, tietotekniikan käyttämisestä ja talouden vankistamisesta. A4-kokoinen, 70 sivua

 

kpl.

€6,00

24008

Lohikäärmeiden kesyttäminen

Kirja sisältää 34 luovuus- ja  rentousharjoitusta lapsille. Se antaa luovia vaihtoehtoja lasten jokapäiväiseen kasvatukseen ja ehkäisee "kesyttämättömien lohikäärmeiden" aiheuttamia keskittymisongelmia. Kirja soveltuu opettajille, päiväkodeille, yksityisille henkilöille ja lasten kanssa työskenteleville ohjaajille. 42 sivua, tekijä Martha Belknap.

kpl.

€14,00

24016

Niskan ja selän itsehoito

Oppaassa käsitellään tuki- ja liikuntaelimistöä - erityisesti selkärankaa - selkeän havainnollisesti. Opas selvittää lihastasapainon merkityksen ja lihastyön laadun kehon yleisimmissä kuormitustilanteissa, kuten istumisessa ja nostamisessa. Lihasten harjoittamisessa pääpaino on "heikkojen" lihasten vahvistamisessa ja "kireiden" lihasten venyttämisessä. Jokaisesta liikkeestä on havainnollinen kuvitus ja täsmälliset ohjeet niiden suoritusmääristä. A4-kokoinen, 18 sivua.

kpl.

€5,00

24019

Rentoutumisen työkirja

Rentoutumisen työkirja on syntynyt 15 vuoden käytännön kokemuksen myötä. Siihen on kerätty monesta eri näkökulmasta ja viitekehyksestä rentoutumiseen liittyviä käytännön ohjeita sekä harjoituksia rentousharjoitusten vetäjille.

Ensisijaisesti kirja on tarkoitettu kurssimateriaaliksi erilaisille rentouskursseille. Kirja soveltuu myös opintokerhojen aineistoksi. Rentoutumisen työkirja avaa ryhmien vetäjille uusia ovia rentoutuksen ja suggestion kiehtovaan maailmaan. Rentoutumisen työkirja sopii erinomaisesti rentoutusohjaajien ja kouluttajien päivittäiseksi työvälineeksi. Kirja soveltuu myös valmentajien käyttöön. Kirjan tekijä Jukka Kataja on tunnustettu ja arvostettu rentous- ja hypnoosikouluttaja. Koko A4, 78 sivua.

kpl.

€14,00

24020

askelpassi

Askelpassi tarjoaa liikkujalle tiiviin tietopaketin fyysisen suorituskyvyn sekä henkisen vireyden ja myönteisyyden parantamiseksi. Askelpassi kertoo, millä liikuntamuodoilla ja teholla hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto kohoaa. Lihaskuntoharjoittelu-osuus sisältää voimaa ja liikkuvuutta parantavat liikesarjat. Lisänä ovat ”niskan-selän”- ja ”hartiat kuntoon painoilla” -itsehoito-ohjelmat. Myös kuntoilijan ravintosuositukset ja liikunnan terveysriskien ehkäisy löytyvät kirjasta.

Henkisen vireyden parantamiseksi selvitetään ”kasvun portaat” -ohjelma. Unohdettu ei ole myöskään erilaisia harjoituksia henkistä kasvua varten, mm. rentoutusharjoitus ja stressin ”hallintaresepti” sekä naurun myönteiset voimat ovat esillä. A5-kokoinen, 38 sivua.

kpl.

€4,00

24025

Ikiliikkuja kansio

Ikäihmisille ja heidän ohjaajilleen tarkoitettu liikunnan monipuolinen virikeaineisto. Kirjan alkuosa (18 sivua)  antaa kaikille tarpeellisia taustatietoja kuntoiluun, mm. liikunnan terveydelliset ja psyykkiset vaikutukset, ikääntymisen vaikutus suorituskykyyn, suositeltava liikunnan laatu ja määrä sekä liikunnan terveysriskit. Lisänä on monipuolinen yhteenveto kuntovoimistelun ohjaamisesta. Kortisto-osuudesta löytyy runsaasti esimerkkejä ja virikkeitä monipuolisen liikunnan toteuttamiseen.  Kortisto  jakaantuu  luonto- ja virkistysliikuntaan (16 s.), jumppaan  (68 s.) sekä leikkeihin ja peleihin (24 s.). Koko A5, kierreselkä, 132 sivua.

kpl.

€16,00

  Vesivoimistelu- kirjanen kpl. € 2,50

Tilaajan nimi     Organisaatio

Osoite             postinumero

puhelin            sähköposti

 lisätietoja

Valitse toimitusehto

ennakkomaksettu (tilille: 106130-501427)postiennakko lasku

Kirjoita alla oleva koodi sille varattuun tarkistuskenttään

tul-lappi